SHIA CONLON

Shia Conlon on helsingissä asuva taiteilija ja kirjoittaja. Useimmat hänen töistään käsittelevät marginalisoituja ääniä ja kasvua katolisessa, työväenluokan Irlannissa. Hänen tämänhetkinen työnsä keskittyy epälineaariseen aikakäsityksen tutkimiseen sekä siihen kuinka valjastaa arkistojen, kielen ja muistin voima queer-representaation hyväksi. Conlonin työt perustuvat yhteistyölle, eivätkä ne olisi syntyneet ilman queer- ja trans-yhteisöjen avoimuutta ja haavoittuvaisuutta.

Conlonin töitä on ollut esillä muun muassa Lontoossa, New Yorkissa, Dublinissa, Helsingissä ja San Franciscossa. Hänen taiteestaan ovat kirjoittaneet PHMuseum, The New York Times, i-D, Dazed and Confused, sekä Huffington Post UK & US. Conlonin omia kirjoituksia ovat julkaisseet muiden muassa Mustekala, NO NIIN, Astra, Zelda, Pilot Press Modern Queer Poets ja fourteen poems. Conlon on valmistuntu maisteriksi Kuvataideakatemiasta, joka palkitsi Conlonin Thesis Award 2020 -palkinnolla. Conlon on perustaja ja päätoimittaja painotalo ja trans-runous-julkaisu Almanac:ssa.


@shiaconlon

http://www.shiaconlon.com

Esillä Galleria G:ssa 26.4.-21.5.2023

TEOKSET

Against Domestication
valokuva-installaatio

‘Against Domestication’ on tutkimus valtarakenteista ja siitä, kuinka ne voivat alistaa kehon. Teoksessa nämä rakenteet ottavat sukupuolen, seksuaalisuuden, uskonnon, perheen ja valtion muodon. Ulrich Baer tutkii teoksessa ‘Spectral Evidence’ ajatusta traumaattisista kokemuksista, jotka kirjautuvat mieleen muodostaen valokuvallisia muistoja. Ottaen tämän lähtökohdakseni, kuvittelin projektin muodoksi, jossa tutkia trauman uudelleenkirjoittamista.
 
Halusin palata näihin "valokuvamuistoihin" tai trauman paikkoihin uudelleenjärjestelyjen kautta. Tässä kameraa käytetään puheen muotona. Tuloksena syntyvä kuva toimii kielenä, joka viestii muutoin käsittämättömästä. Usein trauma vie kyvyn artikuloida, ja hämärtää muistot.
Puhuminen, kielen rakentaminen, trauman jälkeinen toiminta on poliittista.
 
Kuten Baer sanoo, "trauma näyttää johtuvan mielen kyvyttömyydestä muokata ja sijoittaa tapahtumaa johdonmukaisesti mentaaliseen, kirjoitettuun tai historialliseen kontekstiin tavoilla, jotka mahdollistaisivat sen tulemisen osaksi elettyä kokemusta ja muistijälkeä", tämä valokuvauksen avulla tapahtuva uudelleen muotoilu rakentaa uuden muiston psyykessä, missä subjektilla on autonomia ja hallinta, ja jossa voima ohjataan takaisin kehoon, voidakseen tehdä sillä mitä haluaa.Kuvat: 
Henkilökuva - Patrik Rastenberger 
Teoskuvat -  Shia Conlon