KRISTOFFER ALA-KETOLA

Kristoffer Ala-Ketola (1991) valmistui Yale School of Art -yliopistosta vuonna 2019 ja hän työskentelee liikkuvan kuvan, veiston, maalauksen ja installaatiotaiteen parissa Helsingissä. Hänen teoksiaan on esitetty muun muassa Shin galleriassa New Yorkissa, Helsingin Taidehallissa ja muissa näyttelyissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Hänen videoteoksiaan on esitetty muun muassa Helsinki International Film Festival -elokuvafestivaaleilla, sekä Video Art Festival Turku -tapahtumassa. Ala-Ketolan taiteellinen tuotanto käsittelee tunteita, niiden muodostumista ja kuinka ne heijastuvat ympäristössämme sekä pyrkii herättäämään ajatuksia aikamme politiikasta, omasta psyykestämme, käytöksestämme, sekä kulttuurimme rakenteista. Ala-Ketolan käyttämissä tyylikeinoissa ja teemoissa toistuvat camp, groteski sekä vastakohtaisuudet, ja teoksista löytyykin usein sekä huumoria, että melankoliaa.


@kristofferalaketola
https://kristofferalaketola.com

Esitykset Taidehallin videoteosilloissa 13.5. klo 17 & 17.5. klo 18

VIDEOTEOS
 
Dreams & Delusions
video 00:10:00
2022

Kristoffer Ala-Ketola sijoittaa videoteoksensa epävarman olemassaolon muotojen hämärään miljööseen. Kiinnostus identiteetin muodostumista kohtaan sulautuu muotokuvan genreen ja antaa tilaa uusille, tuntemattomien kuvitteellisten hahmojen synnylle. Ala-Ketola merkitsee näitä persoonia kehokauhun, groteskin ja campin tyylikeinoilla sekä absurdilla huumorilla etsiäkseen merkityksiä fantastisen ja hirviömäisyyden välimaastosta.

Dreams & Delusions -teoksessa nimetön hahmo muuttuu hitaasti luonnottoman punaiseksi. Hän huomaa ensin pieniä punaisia jälkiä ihollaan, mutta videon edetessä punaisuus valtaa hänen kehoaan yhä enemmän. Kaupunkiympäristö on sekä näennäisen tyhjä, että täynnä hiljaista kaoottista melua. Kohtaukset punaiseksi muuttumisen prosessista keskeytyy äkillisillä visioilla eräänlaisesta demonista. Tämä unilogiikkaa käyttävä jatkumo ei pyri antamaan katsojalle suoraa tarinaa tai vastauksia, vaan kuvia ja äänimaisemia syventyäkseen hahmon sisäiseen muutokseen. Video jättää epäselväksi, onko muutos metaforinen vai fyysinen – siunaus, sairaus vai mielentila.

Yhdistelemällä fantasiaa, queer -teoriaa ja psykologiaa visuaalisessa kielessään – antaen niiden merkitysten heijastella toisiaan ja törmätä toisiinsa – Ala-Ketola luo assosiaativisen kokonaisuuden muutoksen, toivon, yksinäisyyden, paranemisen ja selviytymisen teemoista. Video pyrkii tekemään näkyväksi sisäisen muutoksen ristiriidat ja vaikeudet.


Musiikki: Maria Korkeila, Techtheist, Kristoffer Ala-Ketola Näyttelijät: AJ Fusco, Kristoffer Ala-Ketola


Kuvat: 
Henkilökuva - Patrik Rastenberger 
Teoskuvat - Dreams & Delusions, 2022, HD-video, Kristoffer Ala-Ketola