HALIZ YOSEF

Haliz Yosef s.1990, työskentelee usein muistojen, kulttuuri-identiteetin ja kielen parissa, mitkä löytävät muotonsa paikkasidonnaisen, liikkuvan kuvan ja äänitaide installaatioiden kautta.  
Tämä liikkuvan kuvan ja äänitaiteen välinen vuorovaikutus on strategia eri kielten tutkimiseen, uusien äänien, uusien toimintojen ja tunteiden luomiseen.

Halizin teoksia on ollut esillä Suomessa, Ruotsissa ja Etelä-Koreassa.


@halizyosef
https://www.halizyosef.com

Esillä Taidehallissa 22.4.-28.5.2023

TEOKSET

Walking on eggshells, with you

keramiikka, lasite, hiekka, puu, ääni 14:02
assistentti: Lina Herrmans
äänisuunnittelu: Frank Rizzo
2023

Reflektoin äitini ja minun välistä kommunikaatiota, joka on vuosia ollut estynyt hänen psykoosi- sairautensa takia. 

Mitä tapahtuu, kun äänen sisältämä viesti ei kiinnity vastaanottajassa ja haihtuu ilmaan?

Teoksen taustalla on toive yhteyden luomisesta, fantasia dialogista.

Äänen fyysinen olemus tapahtuu sound excitereiden avulla. Laitteet muuttavat minkä tahansa kiinteän esineen kaiuttimeksi värisyttämällä.

Muistojen värähtely muistuttaa kehollista tärinää.

Ääni saa fyysisen muodon. Muisto muuttuu objektiksi.
Kuvat: 
Henkilökuva - Patrik Rastenberger 
Teoskuvat - Patrik Rastenberger 2023 (kuvan taustalla Man Yaun teos Rosie Wallpaper 01 (2022))