AMY GELERA & DOMINIK FLEISCHMANN

Amy Gelera

Amy Gelera (she/they) on visuaalisen viestinnän muotoilija kotoisin Guatemalasta,mutta asuu nykyään Helsingissä. Hän toimii tällä hetkellä jäsenenä dekolonisaatiota ajavassa kollektiivissa nimeltä S.U.R. Hänen itsenäinen työskentelynsä pohtii sosiaalisia keskusteluita diskriminaation ja dekolonisaation ympärillä – protesti, ironia ja huumori ovat avainelementtejä Geleran kriittisessä lähestymistavassa.

Dominik Fleischmann

Dominik Fleischmann (he/him) on kuvataiteilija, joka varttui pienessä saksalaisessa kylässä ja opiskeli valokuvausta Berliinissä. Hän asuu nyt Helsingissä asuttuaan aiemmin ympäri maapalloa erilaisilla eläinten suojelualueilla, joista hän yritti löytää onnellisia loppuja tähän kärsimysten matkaan ihmisten ja luonnon suhteessa. Hänen valokuvaus projektinsa veivät hänet usealle vierailulle Keski-Amerikkaan – matkat saivat hänet kyseenalaistamaan valokuvauksen representiikkaa ja omaa rooliaan länsimaalaisena linssinä maiden muotokuville. Fleischmannin työ käsittelee etiikkaa, oikeudenmukaisuutta ja empatiaa valokuvilla, jotka yhdistelevät lyyristä kerrontaa ja dokumentatiivista lähestymistapaa.


@dqmi

http://www.mysilentkingdom.com


@spicycarrot

https://amygelera.com

Esillä Galleria Hippolytessa 5.5.-28.5.2023

TEOKSET

Hegemonia Saliva
Installaatio: valokuva, video
2021-2023

Ensimmäinen painos näyttelystä ja visuaalisesta dialogista ‘Hegemonia Saliva’ keskittyi ihmisten kolonisaatioon ja luonnon dominointiin. Tämä versio pyrkii visualisoimaan kolonialismin ja modernin välisen dialogin. Kolonialismin ja modernin suoraan yhdistävä diskurssi, jonka kehittivät latinalais-amerikkalaiset kirjailijat Aníbal Quijano ja Walter Mignolo, vaikutti ja inspiroi meitä. Moderni ja kolonialismi ovat erottamattomia, saman kolikon kääntöpuolet - samankaltaisesti kuin kuun pimeä puoli, kolonialismi on modernin pimeä puoli. Jälleen kerran keskustelemme Latinalaisen Amerikan ja Euroopan välisen hegemonian kontekstissa. Tässä yhteydessä luonto toimii vuoropuhelun avainhenkilönä, koska se mahdollistaa nykyaikaisuuden oman valtansa ja tuhonsa kautta. Kuten Eduardo Galeano toteaa teoksessaan "Latinalaisen Amerikan avoimet suonet: viisi vuosisataa mantereen ryöstöstä", Latinalaisen Amerikan alikehittyneisyys ja siirtomaahistoria ovat olennainen osa maailman kapitalismin kehitystä.

Kuvat: 
Henkilökuva -  Dominik Fleischmann & Amy Gelera
Teoskuvat - Dominik Fleischmann & Amy Gelera